När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig

Aktivitet:  
Röja sly och vass i Ågestasjön
På senvintern när isen ligger tjock på Ågestasjön samlas vi och röjer sly i vasskanten från fågeltornet och bort till ön. Vid behov kan vassen på öarna i skrattmåskolonin också behöva slås för att ge bättre häckförutsättningar. Medtag verktyg som yxa, häcksax, såg eller dylikt och fika förstås.
Tidpunkt:
 lördagen 10 februari, kl 10:00, reserv söndagen 11 februari
Anmälan:
Intresserade anmäler sig till Magnus senast 9 februari.
Samling:
Vi träffas vid fågeltornet

Ansvarig:

Magnus, 0703 15 88 08

© 2024 Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name