När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig
Aktivitet:  
Blomsteräng - vårbruk
Tidig vår, innan växtsäsongen börjar, skall fjolårsgräset tas bort från den yta som skall omvandlas till blomsteräng. Vid behov kan det bli nödvändigt att slå vissa ytor med lie.
Den "skörd" som blir resultatet skall räfsas ihop och tas bort från ängen.
Fjolårsgräset kan nog fortfarande vara motspänstigt och vasst, så ta med arbetshandskar
Kommer man senare är vi på ängen väster om kärret vid "våta vägen" dvs. vägen genom kärret.


Tidpunkt:
Lördagen 6 april, reserv söndagen 7 april
Anmälan:
Intresserade anmäler sig till Magnus under mars.
Samling:

Vi samlas vid parkeringen Ågesta Ridskola.

Ansvarig:

Magnus, 0703 15 88 08

© 2024, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name