Aktivitet

Exkursion till Lännåkersviken

Beskrivning

Vi testar idag en ”ny” lokal Lännåkersviken, som är en innerskärgårdsvik som ligger halvvägs ut till Sandemar. Lokalen nås från Gålövägen vid Stegsholms gård. Enl artportalen är 237 arter observerade på lokalen och i september månad rastar Blåhakar, vadare, änder och rovfåglar ses sträckande söder ut.


Tidpunkt:
                           9 september, reservdag 10 september vid regn

 

Anmälan/ansvarig:           Magnus Croon, 070-315 88 08 alt magnus.croon@white.se

 

Samling:                             Efter överenskommelse vid anmälan


© 2023, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name