Kontaktuppgifter Södertörns fågelklubb

Allmän kontaktinfo@sfk.name

Styrelse
Ordförande

Lasse Lööv
0768 25 35 56

lars.loov@stockholm.se

Kassör

Rolf Nordin

0703 32 56 65

rolf.nordin1@comhem.se

Ledamöter

Anders Lindblad

0730 39 95 51

anders.lindblad@sfk.name


Ann-Marie Lidmark

0707 42 79 57

lidmark@gmail.com


Cecilia Frostenson
0706 26 77 87
cecilia.frostenson@gmail.com

Kurt Carlström

0706 36 74 66

Kurt.Carlstrom@comhem.se


Tore André

0702 67 31 71

tore.m.andre@gmail.com

© 2018, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name