Skådarresor2006
Huvudskär

Sandemar
2007
Huvudskär

Sandemar
2008
Lettland
2009
Spanien
2012
Jubileum

© 2019, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name