Fågelkalendern - ett nytt projekt med vårtecken och hösttecken i fokusFå saker i Fågelsverige är så spektakulära som när flyttfåglarna kommer tillbaka från sina övervintringsplatser.  - Vem hör den första sånglärkan? När kommer den första plogen med ropande tranor? Facebook-flöden går varma och tidningar, radio och TV fylls av inslag om de första vårtecknen.
Våren 2017 startar Fågelkalendern, en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna bidra på ett likvärdigt sätt. Därmed hoppas vi att Fågelkalendern ska öka intresset för fåglar, och forskningen kring klimatförändringens effekter.
Både flyttfåglar och övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen och det kanske mest uppenbara är att många flyttfåglar idag kommer tidigare på våren än för ca 40 år sedan. Men anländer alla flyttfåglar tidigare på våren? Och betyder det att de får en längre häckningssäsong? Möjliggör detta att de hinner lägga flera kullar än tidigare? Eller flyttar de tidigare tillbaka till sina övervintringsområden? För att kunna svara på dessa och liknande frågor behövs regelbundna och standardiserade observationer av fåglar över hela Sverige. Det är detta som är Fågelkalenderns målsättning. Med hjälp av en enkel, gemensam metod samlar vi in fågelobservationer som möjliggör standardiserade analyser mellan år och olika områden i Sverige, och jämförelser med historiska data på fåglars flyttning. Då data samlas in på ett likande sätt i Växtkalendern och Bikalendern, kan man även analysera hur samspel mellan olika organismer påverkas av klimatförändringen. I förlängningen är vår målsättning att Fågelkalenderns data ska användas inom den nationella miljöövervakningen.
Som deltagare i Fågelkalendern rapporterar du in de fågelarter du känner till och kan identifiera vid varje observationstillfälle. Observationerna rapporteras in på ett enkelt sätt via en mobilapplikation direkt till Artportalen. Fågelkalenderns data kommer därmed att komplettera de observationer som redan samlas in via Artportalen och vid fågelstationerna.

Var med och följ årstiderna och rapportera dina observationer i Fågelkalendern! Det är ett sätt att lära sig mer om naturens förändring, samtidigt som man bidrar till forskningen. Det kan också vara ett sätt att få en paus i vardagen och uppleva fåglarnas föränderliga värld i sin egen skog, trädgård eller park.
Tillsammans med många andra observatörer skapar du Fågelkalendern.

För mer information kontakta: Projektledare Cecilia Kullberg, Stockholms universitet. 08- 16 47 13.
E-post: Cecilia Kullberg; www.naturenskaleder.se.


© 2020, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name