Sfk

Exkursionsrapport


Artjakt 25 februari 2007

 

Söndagen 25 februari genomfördes klubbens traditionella vårvinterartjakt inom vårt rapportområde. Tre lag försökte optimera artantalet genom att besöka olika biotoper i ett urmulet vinterlandskap.

Totalt 58 arter kunde vi skrapa ihop och bästa lag fick 50 arter. Av de klassiska vinterarterna sågs bergand, salskrake, strömstare och varfågel. Några riktiga vårfåglar såg vi nog inte då de enstaka exen av ringduva, bofink och bergfink förmodligen var övervintrare. Annat skoj var krickan i Slätmossens naturpark och minst fem havsörnar i Sandemar-Dalarö samt en kattuggla på dagkvist.

Det var dåligt med småfågel och gärdsmyg, stjärtmes och entita blev vi blåsta på, liksom gröngölingen. Bättre lycka nästa gång.

 

Rolf Nordin

Artjakt

Bilder/Göran Andervass