item1

Exkursionsrapport


Sandemar med Södertörns fågelklubb.

Lördag 19 augusti 2006,

En samling tappra Södertörnare, sju stycken, samlades kl. sju på parkeringen till Sandemar naturreservat och fågelskyddsområde. En kvart senare påbörjades vandringen in på områdets daggvåta stig. Ganska snart hälsades vi välkomna av klubbens karaktärsfågel stjärtmesen. Ett tåg om ca: 10 individer visade upp sig fint.

Första span inleddes i fågeltornet med väldigt glest mellan vadarna i morgonsolen. Dock ett antal grönbenor, fem enkelbeckasiner, sju större strandpipare och ett antal stationära tofsvipor. En hel del ungfåglar av törnskata. Enstaka sträckande gulärla och trädpiplärka denna lugna vackra sensommarmorgon.

Nästa etapp och fika blev kullen intill slottsbryggan. Ganska snart upptäcker vi en skräntärna som fiskar alldeles utanför bryggan. Den slår sig ner på bryggan och låter sig väl beskådas under nästan hela fikarasten. Ett par deltagare lämnar oss här och resten av oss fortsätter ut mot Killingen för en span i bra medljus mot vadarängen. Nu har två småspovar slagit följe med den i övrigt ganska magra samlingen rastande vadare. Straxt därefter kommer en subad havsörn på låg höjd svepande in över vadarängen o termikar upp över Höggarn. En sparvhök jagar i skogsbrynet och en korp hörs från Killingen. Tre bläsänder kommer insträckande och fäller intill vadarängens östra sida. På färden över travbanan obsades ett antal ärtsångare, törnsångare och en hane svarthätta i rishögarna.

Efter en riktig mysdag i Sandemar skiljs vi åt vid parkeringen ca: 12.30

 

Göran Andervass


© 2020, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name