item1

Exkursionsrapport

Exkursionsrapport: Huvudskär med Södertörns fågelklubb den 7 oktober 2006.

Båten M/S Hårsfjärd avgår nästan tidsenligt i den tidiga och mörka höstmorgonen 20 förväntansfulla skådare får under utfärden känna på Mysingens vresiga sida.

Efter att vi passerat Ornö och Utö får vi känna av lite grövre sjö. Skepparen Leif styr med van hand mot Huvudskär och lägger till i lä vid bryggan på södra Ålandsskär. En exkursion till Huvudskär brukar börja med sträckskådning från den högst belägna fyrplatsen på ön. Hård sydlig och kylig vind fick oss att söka lä men de mest uthålliga (Rolf, Bengt mfl) kunde räkna in fina sträck av svärta 311, vitkindad.gås 148, dvärgmås 204, enstaka smålom och storlom, bläsgås, gråhakedopping. Tidigare i veckan hördes taigasångare och gärdsmyg. Enligt Rolf noterades totalt 38 arter.

Anmärkningsvärt inga obsar på havsörn och labb

En gropig hemfärd över fjärdarna ....

Åter i hamn omkring kl. 15.00.

Några bilder från turen till Huvudskär.

.

hsk061007span hsk061007dasspan

På span i regnet....

...i väntan på väder

hsk061007taiga hsk061007norrspan

Lyssnar i lunden......

....sträckspan

hsk061007roffe hsk061007ledare

Södertörns kontaktperson tillika Huvudskärs långliggare (t.h.)..

....exkursionsledare

hsk061007hemf hsk061007sov1

Hemfärd....

....slummer

hsk061007sov2

ZZZZZ....