item1

Exkursionsrapport


Exkursionsrapport: Huvudskär med Södertörns fågelklubb den 7 oktober 2006.

Båten M/S Hårsfjärd avgår nästan tidsenligt i den tidiga och mörka höstmorgonen 20 förväntansfulla skådare får under utfärden känna på Mysingens vresiga sida.

Efter att vi passerat Ornö och Utö får vi känna av lite grövre sjö. Skepparen Leif styr med van hand mot Huvudskär och lägger till i lä vid bryggan på södra Ålandsskär. En exkursion till Huvudskär brukar börja med sträckskådning från den högst belägna fyrplatsen på ön. Hård sydlig och kylig vind fick oss att söka lä men de mest uthålliga (Rolf, Bengt mfl) kunde räkna in fina sträck av svärta 311, vitkindad.gås 148, dvärgmås 204, enstaka smålom och storlom, bläsgås, gråhakedopping. Tidigare i veckan hördes taigasångare och gärdsmyg. Enligt Rolf noterades totalt 38 arter.

Anmärkningsvärt inga obsar på havsörn och labb

En gropig hemfärd över fjärdarna ....

Åter i hamn omkring kl. 15.00.

Några bilder från turen till Huvudskär.

.hsk061007span
hsk061007dasspan
På span i regnet....


...i väntan på väder


hsk061007taiga
hsk061007norrspan
Lyssnar i lunden......


....sträckspan


hsk061007roffe
hsk061007ledare
Södertörns kontaktperson tillika Huvudskärs långliggare (t.h.)..


....exkursionsledare
hsk061007hemf
hsk061007sov1
Hemfärd....


....slummer


hsk061007sov2
ZZZZZ....


© 2020, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name