Datum:

7 - 8 april

Aktivitet:

Ugglor i Färnebofjärdens nationalpark

Beskrivning:

Färnnebofjärdens nationalpark ligger vid nedre Dalälven. Området har ett rikt fågelliv med bl.a.
mycket ugglor och hackspettar.
Vi tar oss till området med bil och övernattar i någon av de öppna övernattningsstugor som finns i
området. För att nå stugorna får man promenera några km. Här finns chanser att höra bl.a. slaguggla, pärluggla och sparvuggla, Det finns även goda chanser för olika spettar, orrspel, järpe, nötkråka m.m. För mer information om fåglarna i området, se:
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/rapportserie/2005/Rapport2005_09_FaglarFarnebofj.pdf

Ansvarig:

Anmälan:

Plats:

Tore André, 070 2673171

Senast 31 mars till Tore per telefon eller e-post till Tore

Vi samlas enligt överenskommelse vid anmälan.

© 2018, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name