När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig
    Aktivitet:  
Sandemar: Rikkärren och området öster om Sandemar slott.

Vi samlas vid grusgropen ovanför vilken det suttit tajgasångare och brandkronad kungsfågel
Vtidigare. Vi ska gå ner till rikkärren vid den lilla badplatsen och den idag trasiga bryggan och sedan börja med kärret på höger sida för att se om orkidéerna kärrknipprot, gulyxne, ängsnycklar mm har börjat blomma. I dessa rikkärr har Patrik Slimane bedrivit ett utomordentligt arbete med slåtter, både på den högra sidan och det rikkärret som ligger längre bort på den vänstra sidan. Samtidigt som vi kollar dessa sällsynta blommor kan vi också se om vi hittar svampar, lavar mossor och annat. Sedan får vi ju inte glömma bort att det finns även härmsångare och rosenfink även här. Glöm inte termosen och i rikkärren är höga stövlar ett måste eftersom det är ganska blött hela tiden där. Vi kommer också gå igenom en del geomorfologi och få en förståelse för varför Sandemar ser ut som det gör. Vi kommer också att kunna ta oss bort mot fågeltornet om alla får plats och titta på mer växter där.

Tidpunkt:
Söndagen 20 juni, 10:00
Anmälan:
Ingen föranmälan krävs
Samling:

Vid grusgropen öster om Sandemar

Ansvarig:

Dan, 0737 81 38 75

© 2021, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name