När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig

Aktivitet:  
Balingsholmsåns renovering
Richard Vestin och Nicklas Johansson från naturvårdsenheten på Huddinge kommun berättar om kommande arbete med bräddning och nya dammar för Balingsholmsån, som rinner ut via Västeräng i Ågestasjöns norra del. Förhoppningsvis innebär detta inte bara bättre vattenkvalité utan också något positivt för fågel- och djurlivet i området. De kommer också från Huddinges sida att berätta om planer på utveckling av Stensätradalen till ett fågelparadis. Därefter en diskussion om vilka möjligheter till utveckling av våtmarkerna i Ågesta som finns, tex LONA-projekt. Mötet avslutas med sedvanlig fika och småprat.
Tidpunkt:
Onsdagen den 18 januari, 19:00
Plats:
Fritidslokalen, till vänster om porten på Farstavägen 89
Anmälan:
Ingen anmälan krävs

Ansvarig:

Magnus, 0703 15 88 08

© 2023 Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name