lNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig


Lördagen 5 februari  


Slå vass och sly på Ågestasjön
Onsdagen 16 februari  

Holkbyggarkväll
Lördagen 26 februari  

Artjakt
Lördagen 12 -13 mars med reserv 19 - 20 mars  

Ugglor i Uppland
En helg under april  

Blomsteräng: Vårbruk
  Onsdagsmorgnar 6 april - 25 maj

Onsdagsmorgon i Ågesta
Lördagen 23 april, reserv söndagen den 24 april   

Årsmöte
Lördagen 30 april  

Exkursion till Häringe och ev. andra reservat
Lördagen 7 - 8 maj med reserv 14 - 15 maj  

Exkursion till Björns skärgård
Fredagen 10 juni  

Ekoskådning med nattsångare
  Andra halvan av augusti  

Blomsterängen: slåtter
Söndagen 4 september 

Familjesöndag

© 2022, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name