När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig
      Aktivitet:  
Nattsångare : Ekoskådning per cykel: Vi samlas vid Farsta gård för ekoskådning, dvs. skådning utan koldioxidutsläpp på cykel. Lite beroende på vilka nattsångare som rapporterats lyssnar vi av

 Magelungens norra sida väster ut till Magelungsdiket i Fagersjö och därifrån till Kräppladalen i Rågsved. Arter som kan höras här är t.ex. kärrsångare, busksångare, trastsångare och flodsångare. Turen går sen vidare söder ut via småvägar till buskmarkerna vid Trehörningens sydvästra del i Huddinge där det flera år hörts flodsångare. Nästa stopp blir våtmarken Bottnen i Balingsta och sen vidare till Ågestasjön där vi kan höra småfläckig sumphöna mm.

Medtag fika!

Tidpunkt:
Fredagen 11 juni, reserv lördagen 12 juni, 21:00 – 02:00
Anmälan:
Intresserade anmäler sig till Magnus
Samling:

Vid Farsta Gård

Ansvarig:

Magnus, 0703 15 88 08

© 2021, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name