Datum:

14 juni

Aktivitet:

Nattsångare

Beskrivning:

Följ med ut en försommarnatt för att lyssna och i något fall kanske se de fåglar som är mer aktiva denna tid på dygnet. Några tänkbara arter en kväll i början av juni är: storlom, gräshoppssångare, kärrsångare, kornknarr, vaktel, nattskärra och flodsångare.
Vi samlas vid Farsta Strands pendeltågsstation kl 18 för samåkning i bil. Här finns det en
infartsparkering i hörnet Ågesta Broväg och Magelungsvägen med infart från Ågesta Broväg där vi samlas.
Lokaler som kan komma att besökas är: Sandemar, Pålamalm, Alhagen, Berga Ängar;
Bornsjön, Mörkö etc. Vilka beror på tillgången av aktuella rapporter.

Ansvarig:
Anmälan:

Lasse Lööv, 0768 25 35 56

Anmälan: Senast den 9 juni till Lasse.

© 2019, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name