När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig

Aktivitet:  
Röja sly och vass i Ågestasjön
På senvintern när isen ligger tjock på Ågestasjön samlas vi och röjer sly i vasskanten från fågeltornet och bort till ön. Vid behov kan vassen på öarna i skrattmåskolonin också behöva slås för att ge bättre häckförutsättningar. Medtag såg, yxa etc.
Tidpunkt:
 4 februari, kl 10:00
Anmälan:
Intresserade anmäler sig till Magnus senast 31 januari.
Samling:
Ridskolans parkering

Ansvarig:

Magnus, 0703 15 88 08

© 2023 Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name