Datum:

28 augusti, kl 10:00

Aktivitet:

Kurs i slåtter med lie

Beskrivning:

Jonas Hedlund från Tyresö kommer för att visa hur man hanterar en lie på bästa sätt utan att få ryggskott i en vecka efteråt. Vi kommer ta upp hur man hanterar lien, hur man slipar den för att den ska vara så effektiv som möjligt och vad man ska tänka på, lite tips på var man köpa en bra lie och hur de ska vara för att den optimalt ska passa för den längd man själv har. 100Kr/person kostar kursen och Jonas har med sig liar så det enda ni behöver tänka på är att ta med matsäck och vatten att dricka och var och en arbetar i det tempo som passar en själv bäst. Vi kommer också att prata biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och hur en optimal ängsmark ska se ut och varför. Det finns reda nu arter i det området vi ska arbeta som har hävdstatus och är värda att arbeta för. Om vi blir många delar vi upp oss i grupper.      
                             Senfältentiania

Ansvarig:

Anmälan:

Plats

Dan Andersson, 0737 - 81 78 75

Ingen föranmälan krävs

Vid kraftstationen i slutet av kärrvägen om man går från pumphus.

© 2021, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name