När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig


Exkursion till Hjälstaviken
Datum
21 september med 22 september som reservdag
Beskrivning
Hjälstaviken dryga milen NV om Bålsta är en av de bästa fågellokalerna i denna del av landet.
Som sådan erbjuder den även denna tid på året mycket fågel både till antal och arter.
T.ex. så finns det gäss av mycket stort antal och med lite tur borde man kunna se
de flesta i Sverige förekommande gåsarterna under en och samma dag.
Ansvarig
Tore André, tel 070 2673171
Anmälan
Senast 18 september till Tore per telefon eller e-post
Plats

Vi samlas enligt överenskommelse vid anmälan.


© 2019, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name