När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig

 Aktivitet:  
Exkursion till Häringe och eventuellt andra reservat
Idag åker vi till Häringe/Hammersta naturreservat utanför Västerhaninge där vi ska titta lite på hur man genomför naturvårdande åtgärder i olika miljöer.
I Häringe handlar det mest om ädellövmiljöer. Här kan man ha tex skäggmes, mindre hackspett mfl arter som är stationära men även en del annat. Bland övriga organismer kan väl nämnas lungört, lunglav, kamjordstjärna, almlav, rutskinn, blekticka, vätteros, ektickor och talltickor mm.
  Vi åker även iväg till något annat reservat i mån av tid men det viktiga här är att vi får se hur det ser ut inom olika successioner dvs under olika tid från det att man genomfört åtgärderna. Det var 2014 som skogsstyrelsen med ett arbetslag jobbade här i 1 ½ år med att röja bort granar som växer in i framförallt ekarna som för övrigt har mycket höga naturvärden i hela området. Under den tiden hann man med att ta bort ca 3500 granar som var ”problemgranar” dvs de växte in i ekarna vilka i sin tur trängdes tillbaks och höll på att dö ut på sina håll.
  I mån av tid som sagt så kan vi besöka något annat reservat i närheten som sällan besöks av oss fågelskådare men som är välbesökt hos den övriga allmänheten som bor i området, jag tänker då i första hand på Gullringskärret i Haninge.
  Det kommer att bli mycket information och undervisning i fält så ett anteckningsblock kan vara bra att ha med sig, förutom sedvanlig utrustning då som stövlar, handjagare, kamera och glöm för guds skull inte termosen med kaffe.

Tidpunkt:
Lördagen 30 april, kl. 09:00
Anmälan:
Till Danne
Samling:

Första parkeringen på vänster sida efter man kört igenom stålgrindarna till Häringe slott. Vid de stora ekstockarna.
Ansvarig:

Dan, 0737 81 38 75Naturvårdsproblematik...

© 2022, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name