Datum:

En helg under april

Aktivitet:

Blomsteräng: Vårbruk

Beskrivning:

Tidig vår, innan växtsäsongen börjar, skall fjolårsgräset tas bort från den yta
som skall omvandlas till blomsteräng. Om möjligt försöker vi börja med att slå
gräset med en slåtterbalk men där det inte går får vi klara oss med lie. Den
”skörd" som blir resultatet skall räfsas ihop och tas bort från ängen.

Fjolårsgräset kan nog fortfarande vara motspänstigt och vasst, så ta med arbetshandskar.

Ansvarig:

Anmälan:


Plats:

Lasse Lööv, 0768 25 35 56
Intresserade skall anmäla sig till Lasse under mars.
När sedan förutsättningarna börjar bli lämpliga kommer att Lasse att höra av sig.
Information om tid för vårbruk kommer också att finnas på klubbens hemsida.

Vi samlas vid parkeringen, samma plats som på onsdagsmorgnarna.

© 2019, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name