Datum:

21 april
reservdag vid dåligt väder: 22 april

Aktivitet:

Blomsteräng: Vårbruk

Beskrivning:

Tidig vår, innan växtsäsongen börjar, skall fjolårsgräset tas bort från den yta
som skall omvandlas till blomsteräng. Om möjligt försöker vi börja med att slå
gräset med en slåtterbalk men där det inte går får vi klara oss med lie. Den
”skörd" som blir resultatet skall räfsas ihop och tas bort från ängen.

Fjolårsgräset kan nog fortfarande vara motspänstigt och vasst, så ta med arbetshandskar.

Ansvarig:

Anmälan:

Plats:

Lasse Lööv, 0768 25 35 56
Senast  17 april till Lasse

Vi samlas vid parkeringen, samma plats som på onsdagsmorgnarna.

© 2018, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name