När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig
     Aktivitet:  
Blomsteräng - vårbruk: Tidig vår, innan växtsäsongen börjar, skall fjolårsgräset tas bort från den yta
som skall omvandlas till blomsteräng. Om möjligt försöker vi börja med att slå
gräset med en slåtterbalk men där det inte går får vi klara oss med lie. Den
”skörd" som blir resultatet skall räfsas ihop och tas bort från ängen.

Fjolårsgräset kan nog fortfarande vara motspänstigt och vasst, så ta med arbetshandskar.

Tidpunkt:
En helg under april
Anmälan:
Intresserade anmäler sig till Lasse under mars.
När sedan förutsättningarna börjar bli lämpliga kommer att Lasse att höra av sig.
Information om tid för vårbruk kommer också att finnas på klubbens hemsida.
Samling:

Vi samlas vid parkeringen, samma plats som på onsdagsmorgnarna.

Ansvarig:

Lasse, 0707 - 13 21 45

© 2021, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name