När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig



Program: Hösten 2019


24 augusti

Skärgårdstur med motorbåt i Nynäshamns skärgård

25 augusti

Skärgårdstur med motorbåt i Nynäshamns skärgård


1:a halvan av augusti

Blomsteräng: Slåtter

4 - 25 september

Onsdagsmorgon i Ågesta

1:a halvan av september

Spanienresa?


21 september med 22 som reserv

Exkursion till Hjälstaviken

13 november

Innekväll: Reseberättelse från Spanienresan

1 december Artjakt





© 2019, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name