När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig
Datum:

Onsdagen 16 november, 19:00 - 21:00

Aktivitet:

Innekväll om utveckling av Ågestas våtmarker

Beskrivning:

Vi har under en längre tid inom SFK diskuterat om vi skulle kunna initiera ett LONA-projekt, Lokala Naturvårdssatsningar, med Huddinge kommun och Stockholms stad som är förvaltare av naturresarvatet och markägare. Under hösten skall vi träffa Huddinge kommun och Stockholm stad och hoppas kunna rapportera från mötet. Vi planerar även att bjuda in naturvårdsenheten från Huddinge kommun för att diskutera frågan på mötet samt få en rapport om hur det går med förslaget till vattenverksamhet i Balingsholmsån som rinner ut i Ågestasjön via Västeräng.
Ansvarig: Magnus Croon, 0703 15 88 08
Anmälan:

Ingen anmälan krävs

Plats:

Fritidslokalen, till vänster om porten på Farstavägen 89


© 2022, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name