När vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sigNär vädret förväntas vara lämpligt hör NN av sig

Datum: Lördagen 2 december
Aktivitet:
Artjakt
Beskrivning:
Som vanligt genomför klubben en artjakt denna första vinterlördag
(enl. gammal SFK definition). Fri start efter midnatt dock samlas alla
lag för en genomgång kl 16, plats
enligt informationen nedan. Hur och
med vem man genomför artjakten är även det valfritt.
(Eventuellt kan formerna för genomförandet påverkas av pandemiläget den 3 december)
Ansvarig:
Lasse Lööv, 0707 - 13 21 45
Anmälan:
För anmälan av lag kontakta Lasse senast torsdagen den  26/11.
Plats:

Återsamling kl 16
Fritidslokalen, till vänster om porten på Farstavägen 89


© 2023, Södertörns Fågelklubb
webmaster@sfk.name